1 Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Pitopalvelu Pitoaitta Oy

Y-tunnus:                           2874744-8

Osoite:                               Monikkalantie 194

Postinumero:                     50670

Postitoimipaikka:               Otava

Puhelinnumero:                 0400525214

Sähköpostiosoite:             pitopalvelu@pitoaitta.fi

 

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                   Pia Komppa

Osoite:                               Monikkalantie 194           

Postinumero:                     50670

Postitoimipaikka:               Otava

Puhelinnumero:                 0400525214

Sähköposti:                        pitopalvelu@pitoaitta.fi

 

3 Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, tilausten toimittamiseen ja laskutukseen.

 

4 Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Kerättäviä tietoja ovat asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, laskutusosoite ja puhelinnumero.

 

6 Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan kohdassa 3 mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi huomioiden kirjanpitolain asettamat vaatimukset tietojen säilytysajasta. Tämän jälkeen tiedot poistetaan viipymättä.

 

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja ensisijaisesti henkilöltä itseltään verkkosivujen yhteydenottolomakkeella ja muita yhteydenottokanavia (puhelin, sähköposti) käyttäen.

 

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Yrityksen käyttämät ulkopuoliset palvelu- tai järjestelmätoimittajat saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

9 Asiakasrekisterin suojaus

Verkkosivuilla kerättävät tiedot siirretään suojatun yhteyden ylitse. Tiedot säilytetään salasanasuojauksen takana. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.